Kløvevej 1, Skørring, 8544 Mørke, Mobil nr. 20 17 05 74
Velkommen til Børnehuset Ådalens hjemmeside

Her fortæller vi kort om hvem vi er og hvad vi står for.

Vores vision og mission er:

Nær kontakt – en forudsætning for læring og udvikling

I børnehuset Ådalen ses barndommen som et liv der skal leves og udvikles. Børnehuset Ådalen skal være et trygt og rart sted at være. Institutionen skal ses som barndommens gade, hvor der er plads til forskelligheder og rige muligheder for udvikling, læring og udfoldelse.

Samværet med barnet er baseret på vores værdierne, åbenhed, udvikling respekt, kvalitet, tryghed rummelighed og anerkendelse. Vores miljø er et reflekterende miljø, der kontinuerligt arbejder med at udvikle og implementere viden om, hvorledes vi bedst muligt tilgodeser de behov barnet har.

Vi arbejder med en anerkendende tilgang og alle fastansatte har en ICDP uddannelse, som er en relationsuddannelse med fokus på det anerkendende.