Kløvevej 1, Skørring, 8544 Mørke, Mobil nr. 20 17 05 74
Velkommen til Børnehuset Ådalens hjemmeside

Her fortæller vi kort om hvem vi er og hvad vi står for.

Vores vision og mission er:

Nær kontakt – en forudsætning for læring og udvikling

I børnehuset Ådalen ses barndommen som et liv der skal leves og udvikles. Børnehuset Ådalen skal være et trygt og rart sted at være. Institutionen skal ses som barndommens gade, hvor der er plads til forskelligheder og rige muligheder for udvikling, læring og udfoldelse.

Samværet med barnet er baseret på vores værdierne, åbenhed, udvikling respekt, kvalitet, tryghed rummelighed og anerkendelse. Vores miljø er et reflekterende miljø, der kontinuerligt arbejder med at udvikle og implementere viden om, hvorledes vi bedst muligt tilgodeser de behov barnet har.

Vi arbejder med en anerkendende tilgang og alle fastansatte har en ICDP uddannelse, som er en relationsuddannelse med fokus på det anerkendende.

Aktuelt i 2019:

Yoga i maj/juni:

I forhold til det moderne samfund, hvor mange har travlt og er stressende, arbejdes der i yoga med at sætte tempoet ned, finde ro, og lukke af for uvedkommende stimuli/ forstyrrelser. Yogaen kan bruges til at fremme børnenes evne til at fokusere, finde ro, ”arbejde” roligt og indadvendt, mærke sig selv og blive bevidst om sit åndedræt – betragte det som sin ”gode ven”.

Undersøgelser viser, at yoga blandt andet: øger koncentrationen, fokus og opmærksomhed, fremmer hukommelse og tænkning, udvikler fantasi og kreativitet, giver en stærk og smidig krop, øger kropsfornemmelse og koordinering, øger selvtillid og selvværd og fremmer fællesskabsfølelse

Personalet starter op med et 3 timers kursusforløb den 8. maj, hvor vi bl.a. får inspiration til længere forløb med forskellige temaer f.eks. årstider, rim og remser, dyr, følelser osv. tilrettet vuggestue og børnehave

Inspiration til at gøre overgange lettere i dagligdagen. F.eks. i forbindelse med spisetid, sovetid, garderobe, samling mm. Og inspiration til at bruge yoga udenfor/ på afdelingerne/ til større og mindre grupper.

Endvidere får vi to hele dage, hvor underviserene kommer ud og sætter fokus på ovenstående sammen med børnene, hvor vi kan lære med fra sidelinjen.

 

Sangglad institution, august/september: